SPM33 Đồng hồ điện đa chức năng

Đặc điểm

  • Phù hợp với hệ thống phân phối lên đến 650kV
  • PT primary side & PT secondary side settable
  • Ghi nhận 2 nguồn kWh, tách biệt nguồn điện lưới và máy phát điện.
  • Phân tích 31st Harmonic, THD
  • Một cổng RS485, hỗ trợ giao thức MODBUS-RTU
  • Điều chỉnh trình tự pha
  • 2 tình trạng đầu vào (tiêu chuẩn)
  • Cảnh báo theo giá trị đặt (tùy chọn)
  • Hiển thị harmonic dưới dạng biểu đồ cột

Tags:

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam