Giải pháp năng lượng tái tạo

Giải pháp năng lượng mặt trời

SOLAR POWER – Giới thiệu về năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng cho tương lai xanh

SOLAR POWER – Giới thiệu về năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng cho tương lai xanh

Năng lượng mặt trời là năng lượng chuyển đổi từ ánh sáng mặt trời thành điện trực tiếp sử dụng quang điện (PV), hoặc gián tiếp sử dụng năng lượng…

Xem thêm
GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Năng lượng tái tạo (RET) là giải pháp thay thế hấp dẫn trong hoàn cảnh sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng…

Xem thêm
CỦNG CỐ SỨC MẠNH CỦA HÀNH TINH VỚI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CỦNG CỐ SỨC MẠNH CỦA HÀNH TINH VỚI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Là một nhà tiên phong về công nghệ toàn cầu, ABB đã hợp tác với nhiều quốc gia để cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp ngăn chặn tác…

Xem thêm

Giải pháp tế bào nhiên liệu methanol

GIẢI PHÁP PIN NHIÊN LIỆU METHANOL

GIẢI PHÁP PIN NHIÊN LIỆU METHANOL

Ngày nay nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng cao trong khi các nguồn năng lượng hóa thạch trên Trái Đất ngày càng cạn dần. Vì…

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam