giải pháp giám sát môi trường

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI PHÁP GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ TRẠM BTS CỦA EMS

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI PHÁP GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ TRẠM BTS CỦA EMS

EEM - RTU-01 là một giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng từ EMS cho phép quản trị viên…

Xem thêm
PHÁT HIỆN RỎ RỈ NUỚC CRAC CỦA AKCP

PHÁT HIỆN RỎ RỈ NUỚC CRAC CỦA AKCP

Giám sát nước rò rỉ từ máy điều hòa trong phòng máy chủ. Rò rỉ nước có thể dẫn đến…

Xem thêm
HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TẬP TRUNG RDU-A G2 / VERTIV

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TẬP TRUNG RDU-A G2 / VERTIV

Hiện nay có rất nhiều giải pháp giám sát môi trường cho các trung tâm dữ liệu trên thị trường…

Xem thêm
MODBUS GATEWAY AKCP CHO CÁC ỨNG DỤNG GIÁM SÁT TRONG CÔNG NGHIỆP

MODBUS GATEWAY AKCP CHO CÁC ỨNG DỤNG GIÁM SÁT TRONG CÔNG NGHIỆP

Các bộ cảm biến và hệ thống điều khiển của AKCP được phát triển trong 30 năm qua được sử…

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam