Điều hoà chính xác Liebert PDX (15 - 120kW) - Vertiv

Hệ thống làm mát mở rộng trực tiếp Liebert PDX đem đến hiệu năng, sự bảo vệ và mật độ công suất cao nhất trong ngành cho việc làm mát phòng máy chủ, tủ hệ thống và các không gian nhỏ khác.  

Tags:

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam