Điều hoà chính xác Liebert DM (7.5 - 23.2kW) - Vertiv

Các ứng dụng làm mát hiệu năng cao cho các phòng máy tính nhỏ và tủ mạng

Tags:

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam