Điều hoà chính xác Liebert CRV+ (13.9 - 39.1kW) - Vertiv

Liebert CRV+ là giải pháp quản lý nhiệt mới nhất từ Vertiv trong giải pháp làm mát theo hàng, được tối ưu hóa để đảm bảo công suất làm mát tối đa với footprint nhỏ nhất. Giải pháp thích hợp một cách hoàn hảo với môi trường hạ tầng làm mát đang có những thay đổi như hiện nay.

Tags: vertiv

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam