Conceptpower DPA 500 - UPS ABB

Được tạo ra cho các trung tâm dữ liệu vừa và lớn, UPS Conceptpower DPA 500 của ABB đáp ứng yêu cầu về công suất từ 100 kW đến 3 MW và cung cấp khả năng sẵn sàng tối đa cho những ai nhắm tới thời gian downtime bằng không cũng như chi phí sở hữu thấp.

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam