ABB PCS100 AVC-20, 250 kVA to 3,000 kVA

PCS100 AVC-20 là hệ thống bảo vệ điện áp thiết kế sử dụng trong công nghiệp và ứng dụng thương mại quy mô lớn trong môi trường mà các hệ thống hoặc mạng lưới điện thiếu ổn định ảnh hưởng đến năng suất. Hệ thống đảm bảo cung cấp điện áp đã được điều chỉnh và liên tục tại nơi mà hạ tầng điện không ổn định và thiếu tin cậy.

Tags:

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam