Netsure 701 A41 - Vertiv

Netsure 701 A41 là hệ thống nguồn dạng subrack được sử dụng rộng rãi trong các trạm BTS 3G, 4G và FFTS. Bộ nguồn này có thể lắp được đến 5 module các loại rectifier R48-2900U, R48-3200 và R48-3500e.

Tags: vertiv

Đối tác của chúng tôi

AIEMS Việt Nam